Alev Sprey

Alev sprey Max Ulrich Schoop tarafından patentlenen bilinen en eski termal sprey yöntemidir, toz alev sprey ve tel alev sprey yöntemleri mevcuttur. İlk önceleri kalay ve kurşun telleri asetilenin oksijenle yakılarak elde edildiği alevde kaplama yapılırken; daha sonra toz kullanımına başlanmıştır. Alev sprey yönteminde asetilen, propan veya hidrojen, oksijen ile birlikte yakılarak alev elde edilir, düşük basınçlı oksi yakıt kaplama sistemidir. Aşağıdaki şekilde a'tel alev sprey, b.’de toz alev sprey yöntemi şematik olarak gösterilmiştir.

a. Tel Alev Sprey Yöntemi

b. Toz Alev Sprey Yöntemi

Şekilde de görüldüğü gibi oksijen ve yakıt gazı karışımı yakılarak ve taşıyıcı gaz yardımıyla tozu aleve taşıyarak toz eriyik veya yarı eriyik forma getirilir. Gaz basınçlarının da etkisiyle hızlandırılan partiküller altlık üzerine kaplanır. Burada kısıtlayıcı faktör gazların alev sıcaklığıdır. Kaplama malzemesinin cinsine göre yakıt gazı seçilmelidir. Örneğin oksi-asetilenin alev sıcaklığı 3100 oC iken oksi-hidrojen yakıtın 2700 oC'dir. Termal sprey kaplamada amaç toz veya teli eriyik veya yarı eriyik forma getirmek olduğu için alev sıcaklığının yetersiz kaldığı durumlarda bu yöntem kullanılamamaktadır.

Alev püskürtme yönteminin düşük ilk yatırım maliyeti, yüksek dolgu oranı ve düşük bakım masrafı en önemli olan üstün özellikleridir. Ancak düşük bağ mukavemeti, kaplama tabakasındaki yüksek boşluk seviyesi ve düşük çalışma sıcaklığı yöntemin olumsuz olan özellikleridir.