Şule Özgenç

Şule Özgenç (Yüksek Lisans Öğrencisi)

e-posta: sule.ozgenc1@ogr.sakarya.edu.tr

Danışman: Arş. Gör. Fatih E. BaştanProf. Dr. Fatih Üstel

Kısa Öz Geçmiş

Lise eğitimini Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Lisesinde 2015’te tamamlamıştır. Lisans eğitimine 2015 yılında Karabük Üniversitesi ve Malzeme Mühendisliği bölümünde başlayıp 2016 yılında Sakarya Üniversitesi’nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümüne geçip 2019 yılında lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim dalında yüksek lisans hayatına başlamıştır ve Sakarya Üniversitesi Termal Sprey laboratuarında yüksek lisans öğrencisi olarak çalışmaktadır. Şule Özgenç, elektroforetik depozisyon (EPD) yöntemiyle biyo-polimer kaplamaların üretilmesi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.