Eray Akbalış

Eray Akbalış (Lisans Öğrencisi)

e-posta: eray.akbalis@ogr.sakarya.edu.tr

Danışman: Arş. Gör. Fatih E. BaştanProf. Dr. Fatih Üstel

Kısa Öz Geçmiş

Lise eğitimini Özel Kavram Temel Lisesinde 2016 yılında tamamlamıştır. Lisans eğitimine 2016 yılında Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde başlayıp eğitimine devam etmektedir. Sakarya Üniversitesi Termal Sprey laboratuarında gönüllü öğrenci olarak çalışmaktadır.

 

Çalıştığı Proje: LANTANYUM İYON DEĞİŞİMLİ HİDROKSİAPATİT MİKROKÜRELERİNİN PÜSKÜRTME KURUTMA YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU

Tübitak 2209-A kapsamında desteklenen bu projenin amacı; plazma sprey kaplama uygulamalarında kullanılabilir La+3 iyon değişimli Hidroksiapatit (LaHA) tozunun üretilmesidir. Sunulan projede değişen oranlarda La-Ca iyon değişimi yapılarak, püskürtme kurutma yöntemiyle plazma sprey kaplama prosesine uygun, küresel ve dar boyut dağılıma sahip HA temelli granüller üretilecektir. Sonrasında üretilen LaHA tozları karakterize edilerek, La iyon değişiminin HA’nın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerindeki etkisi belirlenecektir. Sunulan projenin başarılı olması durumunda, biyolojik olarak daha fonksiyonel, termal stabilitesi arttırılmış HA granüllerinin üretilebileceği düşünülmektedir.